25 janeiro 2009

The apology of Socrates

"Só sei que nada sei."
Dr Matt Cunha